Boodschappen van de Ziel

Tijdens deze bijeenkomsten ontvangen we een algemene boodschap van Meester Moryaimg_7405 voor de groep. Daarnaast is er voor iedere deelnemer de gelegenheid om een aantal (persoonlijke) vragen te stellen.

We kiezen bewust voor een intieme setting waarbij de groep uit maximaal 6 personen bestaat, zodat er voldoende ruimte is voor enerzijds ieders persoonlijke situatie en  anderzijds de energie van het samenzijn met gelijkgestemden.

Meester Morya is een Meester van wijsheid die instaat voor de verbinding en de stroming vanuit de Bron van Wijsheid en Kennis, waardoor de gesproken woorden Zijn energie meedragen. Een Meester die naar jou en naar jouw leven kijkt, is iets groots en draagt een zegening in zich.

Het gaat om losse namiddagen en dus geen traject.

De sessie wordt opgenomen en na afloop ontvang je een link naar het geluidsbestand.

Data voorjaar 2020: nog te bepalen