Spiritueel Consult

Een spiritueel consult begint altijd met het beluisteren van een op voorhand ingesproken (ziele)boodschap over jouw leven. Daarna volgt een gesprek en worden zaken gekaderd waar nodig. Er kunnen ook bijkomende vragen worden gesteld.

De boodschap zegt iets over jouw huidige situatie, de mogelijkheden die je in je draagt en wat je kan helpen om in jouw leven te komen. De boodschap is een duw in de rug om te durven kiezen voor jezelf. Een boodschap kan algemeen zijn of over een specifiek thema gaan, afhankelijk van jouw vraag.

De boodschap krijg je na het consult onmiddellijk doorgemaild.

Het consult (het beluisteren van jouw boodschap met bijhorend gesprek) dat ongeveer een uur duurt en de boodschap die je toegestuurd krijgt, kosten samen € 65,- incl. BTW.

De boodschappen die worden ingesproken, komen tot stand vanuit een telepatisch contact. Het is Meester Morya, een Meester van Wijsheid, die mee instaat voor de verbinding en de stroming vanuit de Bron van Wijsheid en Kennis, waardoor de gesproken woorden Zijn energie meedragen.

Weten dat een Meester naar jou en naar jouw leven kijkt, is iets groots en draagt een enorme zegening in zich.

Meer info of een afspraak? klik hier

Lezen wat anderen schrijven? klik hier