Spiritueel Consult

Een spiritueel consult begint altijd met het beluisteren van een op voorhand ingesproken (ziele)boodschap over jouw leven. Daarna volgt een gesprek en worden zaken gekaderd waar nodig. Er kunnen ook bijkomende vragen worden gesteld.

De boodschap zegt iets over jouw huidige situatie, de mogelijkheden die je in je draagt en wat je kan helpen om in jouw leven te komen. De boodschap is een hulp en een duwtje in de rug om te durven kiezen voor jezelf. Een boodschap kan algemeen zijn of over een specifiek thema gaan, afhankelijk van jouw vraag.

De boodschap krijg je na het consult onmiddellijk doorgemaild.

Het consult: het beluisteren en bespreken van jouw boodschap en het bijbehorende gesprek, duurt +/- 1h15min en kost € 65,-

De boodschappen die vooraf worden ingesproken, komen tot stand vanuit een telepatisch contact. Het is Meester Morya, een Meester van Wijsheid, die mee instaat voor de verbinding en de stroming vanuit de Bron van Wijsheid en Kennis, waardoor de gesproken woorden Zijn energie meedragen.

Weten dat een Meester naar jou en naar jouw leven kijkt, is iets groots en draagt een zegening in zich.

Voor meer info of een afspraak:   0472/286 118 of mail naar carreinjeroen@gmail.com

Lezen wat anderen schrijven? klik hier

Zitdag op 21 september in het Holistisch Instituut. (VOLZET)

Inschrijven via info@hetholistischinstituut.be

 

Een goed gesprek

Wil je graag een goed, persoonlijk gesprek, zonder (algemene) zieleboodschap, dan kan dat zeker ook.

Prijs: € 50,-